Prosjektleder: Eivind Lona, SINTEF Ocean
Partnere: Anteo, MOWI, NTNU IMT, SINTEF Ocean
Varighet: Q1 2019– Q4 2019


Prosjektet demonstrerte bruk av historiske data, sanntidsinformasjon, prognoser, kunnskap om operasjonelle grenser og identifiserte farer i et brukergrensesnitt som metode for operasjonsplanlegging og risikostyring av havbruksoperasjoner utført av eller assistert av servicefartøy.

Formålet med prosjektet var å demonstrere hvordan delvis automatisk datainnsamling kan benyttes i prediksjonsmodeller eller analyseverktøy for å danne et helhetlig planleggingsverktøy for operasjoner.

Bedre forståelse av operasjonelle grenseverdier er essensielt for å kunne utvikle pålitelige analyseverktøy. Prosjektet tuviklet forbedrede metoder for å samle inn kvalitative data fra havbruksoperasjoner.

Prosjektet baserte seg i stor grad på eksisterende tilgjengelige måledata, men identifiserte også nye måleparametere som bidrar til å forbedre planleggingsverktøyene.

Innsamlede operasjonsdata kombinert med definerte grenseverdier, objektive operasjonelle indikatorer og identifiserte farer, kan benyttes som grunnlag for videre operabilitetsstudier og beslutningsstøtte for ulike fartøysoperasjoner på eksponerte lokaliteter.

Resultatene fra prosjektet er demonstrert i et brukergrensesnitt basert på Anteos eksisterende programvareplattform.

Prosjektet har bygget videre på resultater fra flere av forskningsområdene i SFI EXPOSED.

Innovasjonspotensiale:

  • Demonstrere bruk av delvis automatisk datainnsamling for operasjonsplanlegging og beslutningsstøtte.

Assosierte prosjekter: