Kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner

Forskningsområder

Fire av senterets forskningsområder har fokusert på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene har fokusert på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Les mer om forskning ved senteret