Kunnskap og teknologi for robust, sikker og effektiv fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner

Nyheter

  • Bilde av fôrflåte ved oppdrettsanlegg

Artikkelserie om EXPOSED i Fiskeribladet

Nå kan du lese mer om EXPOSED i en ny artikkelserie i Fiskeribladet/Tekfisk. Første artikkel ut kan du lese på Fiskeribladet. 

Årsrapport 2017

I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om hva som har skjedd i EXPOSED det siste året. I 2017 ble det presentert [...]

  • Mennesker i møte rundt et bord

Kompetansekrav for eksponert havbruk

Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene.  Det er allerede [...]

Les flere nyheter her

Følg oss på facebook!

Høstens EXPOSED-dag er godt i gang. En engasjert forsamling planlegger neste års prosjekter. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Vi er igang med to dager med EXPOSED-samling! 70 deltagere fra senterets partnere. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Forskningsområder

Fire av senterets forskningsområder fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Les mer om forskning ved senteret