Kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner

Nyheter

To dager med erfaringsutveksling og prosjektoppdatering

Denne uken er nesten 70 personer samlet i Trondheim på EXPOSED-samling. Møtet er en god arena for erfaringsutveksling, prosjektoppdatering og læring. Denne gangen er også [...]

Årsrapporten for 2016 er klar

Årsrapporten for EXPOSED 2016 er nå tilgjengelig. Her kan man lese om senterets planer og, ikke minst, resultater. I 2016 har det vært full prosjektaktivitet [...]

EXPOSED ønsker fire nye partnere velkommen på senterets høstsamling

Sist uke ble årets andre store EXPOSED-samlingen avholdt i Trondheim med 60 deltagere. Her var hele konsortiet samlet, med industri- og forskningspartnere, for en gjennomgang [...]

Les flere nyheter her

Følg oss på facebook!

Forskningsområder

Fire av senterets forskningsområder fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Les mer om forskning ved senteret