Kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner

Nyheter

  • Bilde av båt og merd på sjøen

Hvor mye vannstrøm tåler laks på eksponerte lokaliteter?

I fremtidens lakseoppdrett vil flere anlegg befinne seg på eksponerte lokaliteter, hvor det i perioder kan være langt sterkere vannstrøm og kraftigere bølger enn det fisken opplever [...]

Koblet analyse av merd og brønnbåt

Forståelsen av krefter mellom fartøy og struktur øker når havbruksnæringen blir mer eksponert for vind, bølger og strøm. En analyse av krefter og integritet til [...]

Verktøy for analyse av fôrflåter 

Havbruksnæringen jobber for å utnytte mer eksponerte lokaliteter. Det er da nødvendig for å gjøre mer avanserte analyser for fôrflåter. For å effektivt kunne beregne [...]

Les flere nyheter her

Følg oss på facebook!

Forskningsområder

Fire av senterets forskningsområder fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Les mer om forskning ved senteret