Kunnskap og teknologi for robust, sikkert og effektivt fiskeoppdrett på eksponerte lokaliteter

Senter for forskningsdrevet innovasjon innen eksponerte havbruksoperasjoner

Nyheter

Årsrapport 2017

I den ferske årsrapporten for 2017 kan du lese mer om hva som har skjedd i EXPOSED det siste året. I 2017 ble det presentert [...]

  • Mennesker i møte rundt et bord

Kompetansekrav for eksponert havbruk

Den raske teknologiutviklinga og fiskeoppdrett på mer eksponerte lokaliteter stiller nye krav til opplæring og kompetanse hos de som skal drifte anleggene.  Det er allerede [...]

  • Bilde av båt og merd på sjøen

Hvor mye vannstrøm tåler laks på eksponerte lokaliteter?

I fremtidens lakseoppdrett vil flere anlegg befinne seg på eksponerte lokaliteter, hvor det i perioder kan være langt sterkere vannstrøm og kraftigere bølger enn det fisken opplever [...]

Les flere nyheter her

Følg oss på facebook!

Unable to display Facebook posts.
Show error

Due to recent changes in the Facebook API it is unfortunately no longer possible to display posts from Facebook Groups. Please see this page for more information.

Forskningsområder

Fire av senterets forskningsområder fokuserer på teknologiske innovasjoner for sikre og pålitelige havbruksoperasjoner:

To av forskningsområdene fokuserer på sentrale forutsetninger for bærekraftig produksjon:

Les mer om forskning ved senteret